Globalni cilji, dejavnosti, individualizacija, tematski sklop
Evalvacija v vrtcu in doseganje ciljev
Načrtovanje pedagoških dejavnosti v vrtcu
Primer načrtovanja dela v vrtcu
Doseganje ciljev
Globalni cilji, dejavnosti, individualizacija, tematski sklop
Evalvacija v vrtcu in doseganje ciljev
Načrtovanje pedagoških dejavnosti v vrtcu
Primer načrtovanja dela v vrtcu
Doseganje ciljev

Tedenski planer za vzgojitelje I

9,90 

Planer je namenjen vsem vzgojiteljem za lažje načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. Narejen je premišljeno, ob sodelovanju treh vzgojiteljic, ki so se neprestano spopadale s pripravo ustreznega tedenskega načrtovalnika. S skupno močjo nam je uspelo izluščiti najpomembnejše in oblikovati privlačen planer, ki zadostuje za celo šolsko leto. Listi so lepljeni v blok, tako da lahko vzgojitelj vsak teden list odtrga in ga spravi v svojo mapo.

5 od 5
(1)

Ni na zalogi

 

TEDENSKA PRIPRAVA oz. TEDENSKI PLANER ZA VZGOJITELJE I je pripomoček za načrtovanje pedagoškega dela.  Ustvarjen je bil z namenom, da vzgojiteljicam in vzgojiteljem ter ostalim pedagoškim delavcem olajša tedensko (sprotno) načrtovanje skozi celo šolsko leto. Vzgojitelji so pri vsebinski pripravi za časovno obdobje strokovno avtonomni, zato je naš planer namenjen le kot pomoč pri oblikovanju tedenskih dejavnosti ob že vnaprej pripravljenem tematskem sklopu. Vzgojitelj si lahko za daljše časovno obdobje odtrga več listov, za krajše pa lahko izpolni le nekaj dni na enem listu.

Vzgojiteljski tandem/tim z njim lažje izhaja iz otrok, saj lahko sproti prilagaja dejavnosti ter jih preurejal neposredno na listu. Prečrtane dejavnosti ali cilji pa so lahko pokazatelji preusmeritve in upoštevanje otrokovih idej, želja. Planer (oziroma en list) se lahko vzame tudi s seboj v gozd, na travnik … in sproti označuje otrokove izjave in sodelovanje.

Profesionalni razvoj vzgojitelja

Načrtovanje z različnimi barvnimi pisali pripomore tudi k profesionalnemu razvoju, saj preglednost in časovnica vidno nakazujeta na spreminjanje dejavnosti ter zagotavljanje vseh področij, ki naj bi jih vzgojitelj (tandem/tim) vpeljal v tedensko načrtovanje. Rubrika za analizo je namenjena kratkemu sprotnemu evalviranju, da lahko naknadno: v naslednjem tednu ali pa tematskem sklopu, dejavnosti vzgojitelj (tandem/tim) prilagodi napredku otrok.

Prva stran ima rubriko načrtovanja po dnevih, v katerem se s križcem označi, za katero področje dejavnosti gre. To je dobro predvsem za vzgojitelje začetnike, saj ima vizualen pregled nad področji, ki jih umešča v vzgojno delo (da katerega ne pozabi). Nato se v navpičen prostor zapiše cilje in dejavnosti ter po potrebi še individualizacijo otroka, kjer se zabeleži, kaj je treba pri določeni dejavnosti izpostaviti za otroke s posebnimi potrebami ali pa za otroke, ki potrebujejo spodbude na različnih področjih.

Spremljanje tedenskega napredka otroka

Na drugi strani je tabela, kjer vzgojitelj vpiše imena otrok in lahko vodi tedenski napredek otroka na določenem področju. Cilje je zato potrebno konkretno postaviti – npr. otrok prepozna, razume, preskoči, obnovi zgodbo, šteje, prireja, ipd. Legendo doseganja si vzgojitelj (tandem/tim) naredi sam, npr. 1. otrok cilja ne doseže, … 2 … 3 … 4 … 5 – otrok cilj doseže brez težav. S temi oznakami vzgojitelj otroka ne ocenjuje, ampak mu je to samo v pomoč pri usmerjanju k doseganju napredka v razvoju. Te tabele lahko vzgojitelj koristi, ko se pripravlja na pogovorne urice, saj sprotno označevanje omogoča lažji opis napredka.

ADA DESIGN © 2015

Avtorice:
Andreja Uranič, dipl. inž. graf. teh.
Alenka Kamin, dipl. vzg. predš. otr.,
Špela Rojc, mag. prof. predš. vzg.,
Tina Šinkovec Sila, dipl. vzg. predš. otr.

 

Teža 0.3 kg
Dimenzije 29.7 x 21 cm
  1. Alenka

    5 od 5

    Še nikoli nisem imela tako urejenih priprav, kot letos. 🙂 Hvala!

Podaj mnenje

Posodabljanje ...
Vaša košarica je trenutno prazna.